Aigua de tothom per a tothom

Entrevista al Menorca

Els reptes que es presenten en la legislatura entrant tant per qui governi com per qualsevol persona que viu a Ciutadella són molts, ara bé, coincidirem segur en què les conseqüències del canvi climàtic són dels reptes més importants. A Menorca, sempre hem viscut dins un paradís gràcies a les lluites ciutadanes i de diferents entitats per conservar la nostra terra així com és. Ara bé, en els darrers anys també hem pogut veure com el monocultiu del turisme, entre altres condicionants, ha accelerat un procés que pot ser devastador si no s'hi posa fil a l'agulla. 


 

Des de Ciutadella Endavant som conscients de la importància de l'aigua en la vida de les persones i per a les activitats econòmiques, i de la necessitat de fer-ne una gestió responsable, per això, les mesures que proposem en el cas que governem a l'Ajuntament de Ciutadella van encaminades a un reduir el consum, a reduir fuites i millorar la infraestructura, i incentivar un canvi de model de ciutat més conscient de la necessitat de tenir cura de l'aigua.


 

Garantir un canvi de model i tenir cura de Ciutadella és gestionar bé aquest recurs i per això és indispensable treballar en la planificació, i, per tant, una de les primeres mesures a posar damunt la taula ha de ser aprovar el Pla Municipal de Gestió Sostenible de l'Aigua, més enllà de poder desbloquejar l'aprovació definitiva del PGOU, per tal de garantir que les actuacions estiguin encaminades cap a una correcta gestió. L'Ajuntament ha de donar exemple en aquesta gestió sostenible, i això implica reduir-ne el consum. Una de les responsabilitats de l'Ajuntament de Ciutadella és poder assolir el percentatge previst pel 2025 i fer tot allò que sigui possible per millorar-lo. 


 

Ens comprometem a reduir les fuites d'aigua de la xarxa d'abastiment i a potenciar l'aprofitament d'aigua de rebuig, per exemple amb propostes com la instal·lació de fonts d'aigua potable i recollir l'aigua sobrant d'aquestes fonts, per fer net els carrers. Una mesura que trobam molt important i necessària és la recuperació dels aqüífers de Ciutadella, i per això impulsarem la connexió de la dessaladora de Ciutadella de Menorca als pous del poble, treballarem per recuperar i crear nous aljubs i incentivarem la creació de cisternes.


 

Tothom vol veure una Ciutadella que brilli amb la força que sabem que té, ara bé, tot aquest treball d'embelliment ha de poder garantir l'equilibri amb el consum de recursos. Volem transformar jardins per fer-los més sostenibles, emprant plantes autòctones i altres elements decoratius i incentivar la implicació del sector privat. La conscienciació i la participació de la ciutadania sobre que hem de fer per millorar la qualitat de l'aigua del nostre poble és clau, així com ho és escoltar a totes les entitats que treballen amb l'únic objectiu de preservar el petit paradís que ha estat Menorca sempre. Una institució responsable que practiqui l'escolta activa, perquè a Ciutadella Endavant ho tenim molt clar, tots som responsables i ens hem d'implicar en l'estalvi i l'aprofitament de l'aigua com a bé escàs i vital per a les nostres vides. L'Ajuntament, amb el seu exemple, ha de liderar aquestes accions per tal que, amb l'ajut de tothom, sigui una realitat.


 

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.